Fundacja Kęty Grupa Kęty

Aktualności

Bo pomagać może każdy

Tymi słowy zrodził się pomysł powołania do życia Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Zaczęło się od wolontariatu jednej osoby, którą wsparło grono znajomych i przyjaciół, stopniowo do akcji zaczęły włączać się bielskie firmy i osoby dobrej woli.

o pomagać może każdy, i w zasadzie wielu z nas chce tylko nie wiemy komu i w jaki sposób. Jako fundacja dziś już możemy powiedzieć że do wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Bielska-Białej, Kęt a także innych miejscowości na Podbeskidziu los się wreszcie szczerze uśmiechnął. Młodzi dostali niepowtarzalną szansę rozwijania własnych pasji, zainteresowań i talentów. To wszystko dzięki Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia oraz wszystkim osobom i firmom, które chcą zmieniać los dzieci żyjących w placówkach i rodzinach zastępczych.
Powołana w czerwcu 2011 roku Fundacja powstała w ramach firmowego programu Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu) i stawia sobie za cel niesienie pomocy wychowankom placówek wychowawczo-opiekuńczych z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i oświęcimskiego. 

- Pomoc ta ma na celu umożliwić młodzieży lepszy start w dorosłe życie, a w konsekwencji usamodzielnienie się. Zaproponowaliśmy wychowawcom i młodzieży system motywacyjny w postaci indywidualnego programu rozwoju, nagradzając dobre wyniki w nauce, indywidualne osiągnięcia, uważając, że system taki pozwoli zmotywować młodzież do lepszej pracy, rozwijania własnych zainteresowań oraz stawiania sobie ambitnych celów. Młodzi ludzie po skończeniu 18 lat i opuszczeniu placówki mają bardzo małe szanse, aby odnaleźć się w realnym świecie. Często nie mają dobrego zawodu ani odpowiedniego wykształcenia, mają bardzo skromne zasoby finansowe, aby np. się dokształcić, a w dodatku nie mogą liczyć na pomoc ze strony najbliższych. To wszystko sprawia, że przegrywają. Popełniają błędy, a ich konsekwencje odczuwają na własnej skórze. Często skutkują one na całe życie. Chcielibyśmy to zmienić, a także uwrażliwić innych na krzywdę tych dzieci i zaapelować o wspólne działanie w celu poprawy sytuacji życiowej wychowanków placówek - mówi Dariusz Mańko, prezes zarządu giełdowej spółki Grupa Kęty S.A.

Spółka nie ukrywa przy tym, że poprzez otoczenie wychowanków placówek indywidualną opieką chce zwrócić uwagę środowiska, pracowników, firm i instytucji działających w regionie na konieczność niesienia większej i skuteczniejszej pomocy młodym ludziom, którzy zostali skrzywdzeni przez los i u progu dorosłości są zdani wyłącznie na siebie. Zresztą już dziś należy tu wspomnieć o firmach, które swoim działaniem wspierają Fundację.

Od początku współpracy z placówką na Lompy do akcji włączyło się bielskie centrum stomatologii PRIMADENT. To naprawdę ogrom pracy włożonej przez panią dr Iwonę Cieplińską i grono pracujących  tam stomatologów. W tym miejscu należy też powiedzieć o szerokim programie korepetycji wdrożonym przez Fundację w bielskich placówkach. Wspomaga go sztab nauczycieli, którzy spotykają się systematycznie z młodzieżą i udzielają korepetycji z różnych przedmiotów.

- To bardzo ważne – mówią jednym głosem – nie możemy stawiać młodzieży ambitnych zadań jeśli nie pomożemy im w pokonaniu podstawowych trudności, a więc codziennej nauce.

Dzieci mają niejednokrotnie zaległości sięgające szkoły podstawowej, ale przy dobrej ich woli i chęci oraz pracy korepetytorów trudności zostaną przezwyciężone co zaowocuje w przyszłości.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni Centrum Rachunkowemu Dekret, które rozlicza działalność Fundacji, jak również Kancelarii Radców Prawnych Chrapkiewicz, Gworek, Hejosz, bez których błądzilibyśmy w gąszczu praw i zasad, jakimi winna kierować się Fundacja – dodaje Agnieszka Łaciok sekretarz Fundacji - oprócz wielkiej pomocy w bieżącej działalności, jaką otrzymujemy z Dekretu czy Kancelarii, płacąc za usługi symboliczną „złotówkę” możemy zaoszczędzić środki finansowe, które przeznaczamy dla dzieci.

powrót

 • Sportowe Beskidy
 • Beskidzka 24
 • Kronika Beskidzka
 • Sportowe Kęty
 • TVk
 • NoMonday
 • CGH
 • Vgraf
 • Mediani
 • Dekret Centrum Rachunkowego
 • Trigger image
 • Ice mastry
 • Helios
 • Ochrona
 • PWS
 • Dworek Eureka
 • Marhan
 • profmetkol
 • TIM