Fundacja Kęty Grupa Kęty

Lista darczyńców

O nas

Przedstawiamy listę darczyńców, którzy przekazali środki finansowe na działalność fundacji.

Rok 2017

Darczyńca

Za okres od 01/01/2017
do 31/12/2017 [zł]

Grupa Kęty S.A. 15 000,00
Alupol Packaging S.A. 50 000,00
Aluprof S.A. 50 000,00
CRH BOUWMATEN B.V. 24 414,61
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1 500,00
PWS Konstatna 32 400,00
PRO Sp. z o.o. 3 000,00
REKORD SI. 3 000,00
G3 Spółka Cywilna 6 500,00
Pozostałe 77 992,00
1% PIT 27 651,80
Razem otrzymane darowizny 291 458,41

 

Rok 2016

Darczyńca

Za okres od 01/01/2016
do 31/12/2016 [zł]

Grupa Kęty S.A. 53 955,82
Alupol Packaging S.A. 50 000,00
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1500,00
PWS Konstatna 33 500,00
PRO Sp. z o.o. 3 000,00
REKORD SI. 2 000,00
G3 Spółka Cywilna 5 000,00
FCA POLAND S.A. 7 500,00
Pozostałe 66 536,41
1% PIT 31 858,70
Razem otrzymane darowizny 254 850,93

 

Rok 2014

Darczyńca

Za okres od 01/01/2014
do 31/12/2014 [zł]

Grupa Kęty S.A. 55 677,00
Alupol Packaging S.A. 50 000,00
Metalplast Stolarka sp. z o.o. 90
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1 640,00
Zbiórka publiczna 1 12 804,86
PWS Konstatna 10 000,00
Hutnik Usługi 2 500,00
Bank Zachodni WBK 3 000,00
Zbiórka nakrętek 630
Pozostałe osoby prawne 3 600,00
Osoby fizyczne 8 762,70
Razem otrzymane darowizny 148 704,56

 

Rok 2013

Darczyńca

Za okres od 01/01/2013
do 31/12/2013 [zł]

Grupa Kęty S.A. 58 845,00
Alupol Packaging S.A. 50 000,00
Aluprof S.A. 200 000,00
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1 500,00
Metalplast Karo Złotów S.A. 200,00
Zbiórka publiczna 1 4 090,49
Mennica Polska 420,00
Osoby fizyczne 50,00
Razem otrzymane darowizny 315 105,49

 

Rok 2012

Darczyńca

Za okres od 01/01/2012
do 31/12/2012 [zł]

Grupa Kęty S.A. 20 000,00
Alupol Packaging S.A. 20 000,00
Aluprof S.A. 20 000,00
Metalplast Stolarka sp. z o.o. 20 000,00
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1 500,00
Zbiórka publiczna 1 4 958,49
Zbiórka publiczna 2 7 818,24
Osoby fizyczne 4 550,00
Razem otrzymane darowizny 98 826,24

 

 • Sportowe Beskidy
 • Beskidzka 24
 • Kronika Beskidzka
 • Sportowe Kęty
 • NoMonday
 • CGH
 • Vgraf
 • Mediani
 • Dekret Centrum Rachunkowego
 • Trigger image
 • Ice mastry
 • Helios
 • Ochrona
 • PWS
 • Dworek Eureka
 • Marhan
 • profmetkol
 • TIM