Fundacja Kęty Grupa Kęty

Lista darczyńców

O nas

Przedstawiamy listę darczyńców, którzy przekazali środki finansowe na działalność fundacji.

Rok 2014

Darczyńca

Za okres od 01/01/2014
do 31/12/2014 [zł]

Grupa Kęty S.A. 55 677,00
Alupol Packaging S.A. 50 000,00
Metalplast Stolarka sp. z o.o. 90
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1 640,00
Zbiórka publiczna 1 12 804,86
PWS Konstatna 10 000,00
Hutnik Usługi 2 500,00
Bank Zachodni WBK 3 000,00
Zbiórka nakrętek 630
Pozostałe osoby prawne 3 600,00
Osoby fizyczne 8 762,70
Razem otrzymane darowizny 148 704,56

 

Rok 2013

Darczyńca

Za okres od 01/01/2013
do 31/12/2013 [zł]

Grupa Kęty S.A. 58 845,00
Alupol Packaging S.A. 50 000,00
Aluprof S.A. 200 000,00
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1 500,00
Metalplast Karo Złotów S.A. 200,00
Zbiórka publiczna 1 4 090,49
Mennica Polska 420,00
Osoby fizyczne 50,00
Razem otrzymane darowizny 315 105,49

 

Rok 2012

Darczyńca

Za okres od 01/01/2012
do 31/12/2012 [zł]

Grupa Kęty S.A. 20 000,00
Alupol Packaging S.A. 20 000,00
Aluprof S.A. 20 000,00
Metalplast Stolarka sp. z o.o. 20 000,00
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. 1 500,00
Zbiórka publiczna 1 4 958,49
Zbiórka publiczna 2 7 818,24
Osoby fizyczne 4 550,00
Razem otrzymane darowizny 98 826,24

 

 • Sportowe Beskidy
 • Beskidzka 24
 • Kronika Beskidzka
 • Sportowe Kęty
 • TVk
 • NoMonday
 • CGH
 • Vgraf
 • Mediani
 • Dekret Centrum Rachunkowego
 • Trigger image
 • Ice mastry
 • Helios
 • Ochrona
 • PWS
 • Dworek Eureka
 • Marhan
 • profmetkol
 • TIM