Fundacja Kęty Grupa Kęty

Na lepszy start

O nas

Liczne działania i projekty mające na celu pomoc wychowankom w zdobywaniu wykształcenia, kwalifikacji i pracy umożliwiające im lepszy start w dorosłe życie.

NA LEPSZY START

To główne hasło fundacji, które jest realizowane poprzez kilka wiodących programów:

Program 16 PLUS dedykowany do młodzieży powyżej 16 roku życia. Dzięki regularnym spotkaniom z uczestnikami programu możemy odpowiedzieć na ich prawdziwe potrzeby, tak aby w jak najlepszy sposób móc przygotować ich do startu w dorosłość. Indywidualne wsparcie dla podopiecznych polega między innymi na finansowaniu korepetycji z przedmiotów ścisłych i języków obcych, kursów prawa jazdy, podnoszenia kwalifikacji poprzez różne szkolenia oraz pomocy w odbywaniu praktyk zawodowych. Beneficjenci Programu 16 PLUS mają również możliwość uczestniczenia w tematycznych warsztatach z zakresu ekonomii, zaburzenia odżywiania, przeciwdziałania agresji, czy edukacji seksualnej.

Program 16 PLUS jest finansowany z 1 % podatku

Program Poznaj GRUPĘ dedykowany do pełnoletnich podopiecznych Fundacji. Program polega na wyjazdach edukacyjno-integracyjnych do spółek Grupy Kapitałowej. Staramy się w sposób ciekawy i inspirujący poszerzać horyzonty naszej młodzieży dokształcając ich poprzez doświadczenie podróży do innego kraju, nauki otwartości na świat, inną kulturę oraz zachęcając do nauki języków obcych.

Program Mieszkanie Usamodzielnienia pomaga pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówkę w procesie usamodzielniania. Fundacja prowadzi samodzielnie mieszkania usamodzielniania w Kętach i Bielsku-Białej oraz wspiera w tych obszarach PCPR z Oświęcimia. Stworzenie możliwości zamieszkania w takim mieszkaniu pomaga młodym ludziom w pierwszym etapie startu w dorosłość. Zgodnie z programem nasi podopieczni mogą w nim przebywać maksymalnie dwa lata, podczas tego okresu mają warunki, aby znaleźć pracę oraz zebrać środki na samodzielne życie.

Młodzieżowa Akademia Dokształcania to coroczne warsztaty o charakterze naukowo-poznawczym, których głównym celem jest przekazanie wiedzy w innowacyjny, ciekawy i przyjazny sposób.

 • Sportowe Beskidy
 • Beskidzka 24
 • Kronika Beskidzka
 • Sportowe Kęty
 • NoMonday
 • CGH
 • Vgraf
 • Mediani
 • Dekret Centrum Rachunkowego
 • Trigger image
 • Ice mastry
 • Helios
 • Ochrona
 • PWS
 • Dworek Eureka
 • Marhan
 • profmetkol
 • TIM