Fundacja Kęty Grupa Kęty

Pomoc


Pomagamy wychowankom w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie.

Jak uzyskać pomoc

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą w Bielsku – Białej pomaga wychowankom podopiecznym domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych , rodzin zastępczych poprzez m.in. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Pomoc ta uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami oraz oparta na zasadach określonych w statucie Fundacji. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie. Fundacja pomaga również pracownikom spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA i ich dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Jakie są warunki przyznania pomocy?

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku. Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − również ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy w momencie, gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja. Fundacja ma prawo prosić osobę składającą wniosek o okazanie rachunku/faktury dotyczącej przedmiotu pomocy, o którą się zwróciła.

W jaki sposób zwrócić się z prośbą o pomoc?

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami przesłać na adres: Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko - Biała

Jak możesz pomóc?

Przekazując darowiznę w formie finansowej, rzeczowej. Możesz też zostać przyjacielem fundacji wspierając w formie usługi bądź wolontariatu programy i działania inicjowane przez Fundację.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." Jan Paweł II

Rachunek bankowy: 63 1600 1013 1843 1299 6000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • Sportowe Beskidy
 • Beskidzka 24
 • Kronika Beskidzka
 • Sportowe Kęty
 • NoMonday
 • CGH
 • Vgraf
 • Mediani
 • Dekret Centrum Rachunkowego
 • Trigger image
 • Ice mastry
 • Helios
 • Ochrona
 • PWS
 • Dworek Eureka
 • Marhan
 • profmetkol
 • TIM