Fundacja Kęty Grupa Kęty

O nas

O nas

Inicjatywa powołania Fundacji wynikła z polityki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. wobec potrzeb społeczeństwa lokalnego.

Działając na rzecz dobra publicznego Grupa Kęty od początków swego istnienia wspiera finansowo wiele instytucji i organizacji charytatywnych, uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych, wspiera ambicje utalentowanych sportowców i tworzy warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży.

Fundacja GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA jest kontynuatorem tych dobroczynnych i charytatywnych działań. Nazwa Fundacji nawiązuje bezpośrednio do jej założyciela i fundatora a także do podstawowych celów jakie Fundacja stawia sobie do zrealizowania.

"Na lepszy start"

„Na lepszy start” - to hasło, które od początku powstania FUNDACJI GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA przyświeca działalności tej organizacji. Zadaniem Fundacji jest otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Ideą do której dążyć będzie w swych działaniach Fundacja jest likwidacja państwowych domów dziecka i krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego.

 • Sportowe Beskidy
 • Beskidzka 24
 • Kronika Beskidzka
 • Sportowe Kęty
 • NoMonday
 • CGH
 • Vgraf
 • Mediani
 • Dekret Centrum Rachunkowego
 • Trigger image
 • Ice mastry
 • Helios
 • Ochrona
 • PWS
 • Dworek Eureka
 • Marhan
 • profmetkol
 • TIM